Nieuws & blog

Aanleg ontdektuin Klein Amersfoort in volle gang

Op kindercentrum Klein Amersfoort verloopt de aanleg van de ontdektuin voorspoedig. Een projectgroep, bestaand uit medewerkers en ouders heeft samen met de hovenier een mooi ontwerp gemaakt. Dit ontwerp is een paar maanden geleden gepresenteerd aan alle ouders van Klein Amersfoort. Veel te beleven Kindercentrum Klein Amersfoort bestaat uit een kinderdagverblijf (Klein Amersfoort) en een bso (Lange Jan) In de ontdektuin komt een aparte ruimte voor het kinderdagverblijf en de bso, twee watervalletjes, een babyweiland, een moestuintje, verstopplekken, vlinderstruiken, een boomstammenveldje, een klim- en balanceerplek en een picknickplaats.

Boomplantdag De ouders waren enthousiast en een aantal van hen bood aan de hovenier wel een keer te willen helpen. Daarom organiseerde het team van Klein Amersfoort op 19 november een eigen boomplantmiddag. Ouders, medewerkers en bso-kinderen maakten er samen een gezellige middag van!

Ontdektuinen op alle kinderdagverblijven Onder de projectnaam Grassprietjes tussen je tenen richten wij de buitenruimtes van al onze kinderdagverblijven in als ontdektuin. In een ontdektuin wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van groene materialen en kunnen de kinderen de natuur beleven en ervaren. Ze graven kuilen in het zand en spelen er met water, balanceren op boomstammetjes en verstoppen zich in de bosjes of in de wilgentenen hut.

Meer nieuws & blogs