Nieuws & blog

Internationale belangstelling voor onze ontdektuinen

Onze ontdektuinen zijn een inspirerend voorbeeld voor organisaties in binnen- en buitenland. Zo bezocht gisteren een gezelschap met deelnemers uit heel Europa en daarbuiten de ontdektuin van kindercentrum Klein Amersfoort. Deze excursie maakte deel uit van de conferentie ‘Kind van Nature 2011’.

Kind van Nature 2011 is een internationale conferentie rond natuur en jonge kinderen. Het congres wordt ondersteund door het European Nature Action Collaborative for Children (EuNACC).

Bericht: 28 september 2011

Kindercentrum Klein Amersfoort bestaat uit kinderdagverblijf Klein Amersfoort en bso Lange jan. Bijzonder is dat zowel het kinderdagverblijf als de bso hun eigen ontdektuin hebben.

Meer nieuws & blogs