Nieuws & blog

Geanimeerde debatavond ouders

De toekomst van de kinderopvang. Dat was het onderwerp van de debatavond die de SKA samen met de centrale oudercommissie afgelopen dinsdag organiseerde. Centrale vraag was: wat wil de klant? Waar hebben de ouders behoefte aan? Welke wensen en verwachtingen leven er ten aanzien van onze dienstverlening? De opkomst was goed en de discussies geanimeerd.

Betrokken Het programma bestond uit twee delen: het Wereldcafé en het Lagerhuisdebat. In het Wereldcafé werd in groepjes gediscussieerd over de koers voor de kinderopvang naar aanleiding van specifiek onderwerpen als klantenbinding en duurzaamheid. De betrokkenheid en inbreng van de deelnemende ouders was groot. Het dienstenpakket en de prijsbepaling door de SKA bleken als gesprekonderwerpen de meeste reacties los te maken.

Levendig debat In het Lagerhuis werd onder leiding van gastspreker en gespreksleider Ed Buitenhek plenair gedebatteerd over stellingen als ‘De kinderopvang in Nederland is prima geregeld’ of ‘Alle ouders moeten de mogelijkheid hebben om via een online camera mee te kijken bij de opvang van hun kind’. Met name bij deze laatste stelling was de verdeeldheid het grootst. Maar uiteindelijk was toch de meerderheid tegen.


Bouwstenen voor toekomststrategie Als SKA hebben we goed geluisterd naar alle opvattingen van de aanwezige ouders en zijn we verheugd dat de avond zoveel bouwstenen heeft opgeleverd voor onze nieuwe toekomststrategie. We danken alle ouders dan ook van harte voor hun deelname aan de debatavond. Onze nieuwe droom voor de toekomst hopen we najaar 2013 met alle ouders, medewerkers en samenwerkingspartners te kunnen delen.

Meer nieuws & blogs