Nieuws & blog

ABC Randenbroek maakt rondje met wethouder

Vorige week woensdag hebben de partners van ABC Randenbroek een rondje Randenbroek gelopen met wijkwethouder Muilekom. Doel was het toelichten van de droom, de visie en sociale wijkagenda van ABC Randenbroek. Onderwerpen die o.a. aan de orde kwamen waren, straatcultuur, sociale cohesie bevorderen, buurtkracht, overgewicht bij kinderen, talentacademie/efficiënte onderwijstijd en ouderbetrokkenheid.

Wat is ABC? ABC staat voor Amersfoortse Brede Combinatieschool. Binnen ABC bundelen scholen, kinderopvangorganisaties, peuterspeelzalen en wijkwelzijnswerk hun krachten. Samen werken ze aan doorlopende leerlijnen, gezamenlijke activiteiten, pedagogische afstemming en goede overdracht en begeleiding van kinderen van 0 – 12 jaar.

Bericht: 12 juni 2013

Meer nieuws & blogs