Nieuws & blog

Wethouder bezoekt voorschool de TamTam

Wethouder Cees van Eijk bracht vanochtend een werkbezoek aan voorschool de TamTam in het Soesterkwartier. De voorschool is een peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’. Uniek bij de SKA is dat kinderen uit de wijk er samen spelen met kinderen van het kinderdagverblijf.

De wethouder ervoer hoe dit in de praktijk gaat, door mee te fietsen met de peuters die vanuit kinderdagverblijf de Puntmuts naar de TamTam gaan. Aangekomen op de voorschool viel het de wethouder op hoe ontspannen de kinderen samen spelen. Dat is leuk, maar ook heel belangrijk: al spelend ontwikkelen jonge kinderen zich en krijgen zij grip op de grotemensenwereld.

In de ‘kring’ zong de wethouder enthousiast mee met de kinderen en samen luisterden ze naar een verhaal over kabouter Bim. Dit verhaal past in het thema ‘Reuzen en kabouters’, waarbij de kinderen kennismaken met begrippen als ‘groot en klein’ en ‘hoog en laag’.

Terwijl de kinderen verder speelden met poppen, duplo, treintjes, verkleedattributen en al het andere spelmateriaal kreeg de wethouder uitleg over de manier waarop de ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd en hoe ouders hierbij betrokken worden. Op al onze voorscholen en peuterwerkplaatsen werken wij met erkende voorschoolse educatieve programma’s. Hiermee wordt bij álle kinderen – mét en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand - op een speelse manier de ontwikkeling gestimuleerd. Zo krijgen zij allemaal een prima start op de basisschool. Meer informatie De ‘voorschool’ en ‘peuterwerkplaats’ zijn precies hetzelfde. Het enige verschil is de locatie: de peuterwerkplaats is gevestigd in bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of bso en de voorschool is gevestigd in een basisschool. De SKA heeft het afgelopen jaar door heel Amersfoort peuterwerkplaatsen en voorscholen geopend. Alle peuters vanaf 2,5 jaar zijn hier welkom.

Meer nieuws & blogs