Nieuws & blog

2e uitwisseling Amersfoortse kinderopvangorganisaties

Afgelopen dinsdag en donderdag namen pedagogisch medewerkers van een aantal Amersfoortse kinderopvangorganisaties een kijkje in elkaars pedagogische keuken. Zij werkten een dagje mee op een kinderdagverblijf of bso van een andere organisatie. Zij wisselden tips (suggesties) en tops (complimenten) uit met de pedagogisch medewerker met wie zij die dag samenwerkten. Zij houden deze suggesties en complimenten niet voor zichzelf; zij geven ze door binnen hun eigen organisatie. Feestelijke afsluiting De uitwisseling werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst bij de gemeente. Op de bijeenkomst werden de tips en tops op een ludieke manier verzameld en gedeeld.

Convenant Kwaliteit Kinderopvang Aanleiding voor deze uitwisseling is het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 2011 – 2013 dat Amersfoortse kinderopvangorganisaties, de Gemeente en de GGD hebben gesloten. Hierin hebben wij gezamenlijke afspraken gemaakt om de kwaliteit van de kinderopvang in Amersfoort op een hoog niveau te houden en verder te verbeteren. Eén van de afspraken is het organiseren van een jaarlijkse uitwisselingsdag. Bericht: 4 oktober 2013

Meer nieuws & blogs