Nieuws & blog

Branches werken samen voor geïntegreerde kinderopvang

Na ‘Kies nu voor Kinderen’, het initiatief van het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leerfoundation, gaat het Kinderopvangfonds nu verder met het ontwikkelen van nieuwe plannen voor de kinderopvang. Vier partijen gaan de komende tijd intensief samenwerken om tot een plan te komen voor een geïntegreerd stelsel van kinderopvang.

Branches werken samen voor geïntegreerde kinderopvang Met 'Kies nu voor Kinderen' wisten de Bernard van Leer Foundation en het Kinderopvangfonds de afgelopen jaren politici te overtuigen dat het anders moet in de kinderopvang. Zij lieten een scenario doorrekenen door SEO waarbij kinderopvang een basisvoorziening is voor alle kinderen, ongeacht inkomen van de ouders. Hoewel zo'n basisvoorziening er voorlopig niet in lijkt te zitten, zijn er wel andere suggesties van' Kies nu voor Kinderen' overgenomen door minister Asscher. Wie? De vier partijen die zich gaan bezighouden met hoe een geïntegreerd stelsel van kinderopvang eruit moet zien, zijn het Kinderopvangfonds, de koplopersgroep Wethouders, de samenwerkende kinderopvangorganisaties KIK en KINDwijzer en de Pettelaargroep. Dit is een groep vooroplopende bestuurders uit het primair onderwijs. Het uiteindelijke doel is om de basis van de kinderopvang te verbeteren. Ontwikkelingsrecht De partijen gaan zich vooral focussen op een stelsel dat goed functioneert voor het kind. Zo willen ze dat er een ontwikkelingsrecht voor kinderen komt en een samenhangende pedagogische structuur voor ieder kind van 0 tot 12 jaar. Verder laten ze zich heel graag inspireren en voeden door de praktijk en dan vooral door de koplopers in de kinderopvang. Hoe zorg je ervoor dat het knutselbouwwerk dat de kinderopvang nu is, stappen maakt? Deze vraag staat centraal. Het debat over de wet Primaire Kindontwikkeling, een initiatief waar KIK en KINDwijzer onlangs mee gestart zijn, wordt geïntegreerd in deze samenwerking. Ruimte om te experimenteren Er komt een regiegroep waarin twee deelnemers per sector (kinderopvang, primair onderwijs en gemeenten) plaatsnemen. Daarnaast komen er themawerkgroepen, die de praktijk gaan aanjagen en waar de discussie gevoerd kan worden. Ook zal er met het ministerie in gesprek worden gegaan over mogelijkheden voor meer ruimte om te experimenteren. Bericht: Marjanne Velsink op www.kinderopvangtotaal.nl, dd 27 januari 2014

Meer nieuws & blogs