Nieuws & blog

Opzegtermijn verkort

Wij hebben onze opzegtermijn per 1 januari 2014 teruggebracht van twee maanden naar één maand. De Brancheorganisatie Kinderopvang is op dit moment bezig met het actualiseren van de algemene voorwaarden kinderopvang (AVK). Daarin wordt de duur van de opzegtermijn verkort naar één maand. Met het terugbrengen van onze opzegtermijn, volgen wij het advies van de Brancheorganisatie Kinderopvang om binnen de huidige voorwaarden alvast een opzegtermijn van één maand te hanteren. Baanverlies is op dit moment de voornaamste reden voor ouders om de kinderopvang stop te zetten. Drie maanden recht op kinderopvangtoeslag na het verliezen van werk en een opzegtermijn van twee maanden geeft ouders niet veel ruimte. Meer flexibiliteit met betrekking tot de opzegtermijn is dus juist in de huidige tijd heel belangrijk.

Bericht: 4 februari 2014

Meer nieuws & blogs