Nieuws & blog

Samen op de wereld!

In de kinderopvang leren kinderen samen delen, elkaar helpen, samen conflicten oplossen. Ze leren ook omgaan met verschillen en rekening houden met elkaar. Ze leren goede manieren en ze krijgen er de kans hun talenten te ontplooien. Het kindercentrum (kinderdagverblijf, peuterwerkplaats/voorschool, bso) is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn! Op de pagina's Samen op de wereld laten zien hoe we dit bij de SKA in de praktijk handen en voeten geven aan .

Meer nieuws & blogs