Nieuws & blog

Algemene voorwaarden kinderopvang aangepast

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft haar algemene voorwaarden kinderopvang (AVK) per 1 maart 2014 geactualiseerd. De belangrijkste aanpassingen in de nieuwe algemene voorwaarden zijn: - De opzegtermijn is verkort van 2 maanden naar 1 maand;

- Opzeggen kan per iedere dag van de maand in plaats van per de 1e of de 16e van de maand;

- Bij het kinderdagverblijf, en bij peuterwerkplaats of voorschool stopt de opvang automatisch als uw kind 4 jaar wordt.

- De buitenschoolse opvang stopt automatisch als uw kind naar de middelbare school gaat*).

Zoals u ziet, geven de nieuwe algemene voorwaarden ouders meer flexibiliteit. Omdat de SKA is aangesloten bij Brancheorganisatie volgen wij de nieuwe algemene voorwaarden. De SKA-aanvullingen op de algemene voorwaarden hebben wij hier eveneens op aangepast. 

Meer nieuws & blogs