Nieuws & blog

SKA vernieuwt HKZ-certificaat!

Trots laten we u weten dat de SKA nog steeds aan de hoogste normen voldoet! Wij hebben voor onze buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven opnieuw het HKZ-certificaat behaald. Sinds 2005 is de SKA in het bezit van dit keurmerk. Om de drie jaar wordt bepaald of een organisatie het certificaat opnieuw waard is.

In onze botten

Het certificaat laat zien dat we intern de zaken goed op orde hebben. In ons kwaliteitssysteem zijn alle processen en protocollen vastgelegd en de medewerkers houden zich hieraan. De auditors van Kiwa, het instituut dat de hercertificatie verzorgde, gaven - net als voorgaande jaren - aan onder de indruk te zijn van ons enthousiasme en de spirit waarmee we iedere dag weer 'onze' kinderen opvangen en ons kwaliteitssysteem waarborgen. Het kwaliteitssysteem zit volgens hen inmiddels 'in onze botten' en het steeds verbeteren van de kwaliteit is 'onze tweede natuur' . Zij hadden alle lof voor de manier waarop wij met elkaar iedere dag weer onze kwaliteit en ambitie waarmaken, ondanks de huidige spannende tijden in de kinderopvang.

Kijk voor meer informatie over het HKZ-keurmerk op www.hkz.nl.

Meer nieuws & blogs