Nieuws & blog

NIEUW: voorschoolse opvang in Schothorst-Zuid

Vanaf 3 november kunnen basisschoolkinderen in Schothorst-Zuid ook ’s ochtends tussen 7:30 en 8:30 uur bij ons terecht. Deze voorschoolse opvang bieden wij aan bij bso de Kletskop. Een pedagogisch werker brengt de kinderen voor aanvang van de lessen naar school. 

Wij bieden voorschoolse opvang bij bso de Kletskop aan voor alle kinderen (ook als zij normaal gesproken niet naar de bso gaan) van de basisscholen: de Zevensprong, Leonardo, de Tafelronde Koning Karel, de Wegwijzer en de Regenboog. 

Inmiddels is er al een groep kinderen gevormd die op 3 november gaat starten. Heeft u ook interesse? Belt u dan naar 033-470 13 03, of stuur een bericht naar info@ska.nl. Plaatsing op heel korte termijn is mogelijk!

Meer nieuws & blogs