Nieuws & blog

SKA op stoom bij versterken VVE

Vanochtend woonden Joke Spruit en Madeleine Suijker namens de SKA een bijeenkomst bij voor kinderopvangorganisaties die VVE aanbieden in G37-gemeentes.

Taaleisen, inzet hbo'ers, opbrengstgericht werken, ouderbetrokkenheid

De overheid wil de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in heel Nederland versterken. Omdat Keulen en Aken niet in één dag gebouwd zijn, gebeurt dit in etappes. In 2011 maakten de 37 grootste gemeentes van Nederland (de G37) en het Rijk een aantal afspraken. Het betreft hier afspraken over het verhogen van de taaleisen voor de medewerkers, de inzet van hbo’ers, opbrengstgericht werken en ouderbetrokkenheid. Deze afspraken lopen eind 2015 af. Vanaf dit jaar zijn 86 nieuwe gemeentes ook aan de slag gegaan met het versterken van VVE.


Stand van zaken

Op de bijeenkomst van vanochtend werd de stand van zaken besproken en wisselden de kinderopvangorganisaties ervaringen met elkaar uit. De organisaties werden tevens geïnformeerd over de zaken die voor eind 2015 nog geïmplementeerd of aangepast moeten worden.

Medewerker als dè factor voor kwaliteit

Madeleine Suijker, MT-lid bij de SKA: “We liggen goed op stoom. Het is buffelen om binnen de gestelde termijn aan de afspraken te voldoen – zeker in deze tijd waarin de kinderopvang het zwaar heeft - maar we zijn gemotiveerd! Wij hebben namelijk als organisatie veel aandacht voor de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde kinderen. Wij werken daarom op al onze kinderdagverblijven en peuterwerkplaatsen/voorscholen (dit zijn onze peuterspeelzalen nieuwe stijl) met programma’s voor voorschoolse educatie. Wij zien onze medewerkers als dè factor voor de kwaliteit van onze kinderopvang en investeren graag in hun deskundigheid. Wij kunnen dit alleen doen met subsidie en we hopen daarom dat er ook na 2015 structureel geld blijft voor hbo’ers op de groep en het investeren in het versterken van de vaardigheden van de medewerkers. Mijn wens is bovendien dat onderwijs en kinderopvang elkaar nog meer gaan opzoeken ten gunste van de ontwikkeling het jonge kind”

 

Meer nieuws & blogs