Nieuws & blog

SKA verzorgt deelsessie op kennisdag Grip op Kwaliteit

Afgelopen dinsdag organiseerde kenniscentrum Ruimte-OK een kennisdag over grip krijgen en houden op de kwaliteit van huisvesting. Mede-initiatiefnemers waren: PO-Raad, VO-raad, VNG, Brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds Kinderopvang. Huisvestingsverantwoordelijken in het onderwijs en de kinderopvang deelden kennis, deden inspiratie op en leerden van elkaar.

‘Kinderopvang als probleemoplosser’

Onze directeur Annegreet van Dijk en financieel manager Robert Sänger verzorgden op deze dag de deelsessie ‘Kinderopvang als probleemoplosser voor gemeentelijk maatschappelijk vastgoed’. Zij lieten zien dat praktische vraagstukken, als toekomstige leegstand van maatschappelijk vastgoed, moeten worden opgelost vanuit een maatschappelijke visie.

Integratie onderwijs en kinderopvang

De veranderende maatschappij vraagt om integratie van primair onderwijs, kinderopvang, welzijn en zorg. De SKA creëert nu al vanuit deze visie praktische huisvestingsoplossingen. Bijvoorbeeld door in lege schoollokalen aantrekkelijke groepsruimtes in te richten, die ’s ochtends door de voorschool gebruikt worden en ’s middags door de bso.

Kindcentra 2020

De SKA is één van de koplopers van ‘Kindcentra 2020’, een groep van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders die streeft naar integrale voorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Kindcentra 2020 zijn ‘communities’, waarin onderwijs en kinderopvang geïntegreerd zijn en waarin intensief wordt samengewerkt met (jeugd)zorg en welzijn.

 

Meer nieuws & blogs