Nieuws & blog

Kdv de Jonkvrouw korte tijd ontruimd

"Zó zaten we nog rustig binnen een cracker te eten en zó stonden  we met zijn allen buiten in de tuin." De medewerkers van kinderdagverblijf de Jonkvrouw constateerden vanochtend een vreemde lucht in het pand en gingen direct over tot evacuatie van de kinderen en schakelden de brandweer en de politie in.

"We waren allemaal snel en veilig in de tuin. De peuters liepen onder begeleiding zelf naar buiten, de baby's vervoerden we in onze speciale evacuatiebedjes. Binnen een paar minuten kwamen zowel de politie als de brandweer aan bij het pand, beiden met zwaailicht en sirene. Met name de peuters vonden het allemaal bere-interessant." 

Na een check van de brandweer, waaruit bleek dat er gelukkig geen sprake was van een gaslek of iets dergelijks, kon iedereen weer naar binnen. De rust keerde direct terug en de kinderen zaten al snel weer gezellig aan hun cracker, nababbelend over het avontuur dat ze zojuist beleefd hadden.

Goed voorbereid

Uit deze niet-geplande ontruiming bleek dat de medewerkers en de hulpdiensten goed zijn voorbereid op een eventuele calamiteit. In dit geval was het niet nodig om elders tijdelijk onderdak te zoeken, maar in onze protocollen is vastgelegd dat de kinderen zo nodig opgevangen worden in Klein Amersfoort, een nabijgelegen SKA-kinderdagverblijf. De afspraak die de SKA met de politie heeft, om de kinderen en de medewerkers bij het oversteken van een drukke verkeersweg te begeleiden, bleek bij onze medewerkers en de politie goed bekend te zijn. Een gerust gevoel.

Meer nieuws & blogs