Nieuws & blog

SKA steekt provinciegrens over

Vorige week tekenden de SKA en basisschool Het Baken (KPOA) in Nijkerk een officiële intentieverklaring. Zij gaan samenwerken in het nieuw te bouwen schoolgebouw van het Baken. Dit wordt hiermee een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Op de foto van links naar rechts: Gerard Hogerwerf, directeur Het Baken, Annegreet van Dijk, directeur-bestuurder SKA en Rinie Peters, manager bij de SKA.

De kinderopvang die de SKA gaat verzorgen, zal bestaan uit een 'kleinlabel'-groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een bso voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Klein label is opvang in een kinderdagverblijf, met korte dagen. De kleinlabel-groep is open van 8:30 tot 16:30 uur. 

De SKA krijgt een aantal eigen ruimtes in de school en daarnaast kunnen de bso-kinderen o.a. gebruik maken van de speelzaal en de leeshoek van de school. Ook het schoolplein wordt gemeenschappelijk gebruikt. De kleinlabel-groep krijgt een eigen, afgesloten buitenruimte. Deze zal worden ingericht als groene ontdektuin

Het nieuwe onderkomen wordt gebouwd op de plek van de huidige school, die dus eerst gesloopt zal worden. Op donderdagmiddag 30 april viert de school haar laatste dag in het oude gebouw met een muzikaal spektakel.  De mogelijkheid wordt onderzocht of er al in het tijdelijk onderkomen van het Baken (aan de Bizetlaan) gestart kan worden met de buitenschoolse opvang.

Het Baken

Het Baken staat in het hart van Nijkerk. De school biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van het kind. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Op Het Baken kan iedereen zichzelf zijn, binnen de kleine samenleving die deze school is. Een veilige, leerrijke omgeving, enthousiaste leerkrachten en betrokken ouders halen samen het maximale uit elke leerling. 

De SKA

De SKA wil dat haar voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op: opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werkt zij mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren.

Meer nieuws & blogs