Nieuws & blog

Klein label - mixen mag!

Vindt u de lagere kosten van klein label interessant, maar sluiten de openingstijden niet precies aan bij uw opvangvraag?

Er is meer mogelijk dan u denkt!

Wij zetten graag de diverse mogelijkheden om te ‘mixen’ voor u op een rij:

  • U kunt een ochtend 'regulier' kinderdagverblijf combineren met een middag klein label.
  • Het is nu ook mogelijk om een ochtend klein label te combineren met een middag 'regulier' kinderdagverblijf. U koopt dan aan het eind van de ochtend een half uur klein label bij, tot 13:00 uur. 
  • U kunt klein label aanvullen met opvang in de vakantieweken op een 'reguliere' kinderdagverblijfgroep. Over het algemeen zullen de pedagogisch werkers bekend zijn voor u en uw kind, omdat de pedagogisch werkers van klein label in de vakanties de ‘reguliere’ kinderdagverblijf worden ingezet. Bovendien kennen de kinderen en pedagogisch werkers van het hele kinderdagverblijf elkaar sowieso. 
  • U kunt natuurlijk ook binnen een week 1 of meer hele dagen klein label combineren met 1 of meer dagen 'reguliere' kinderdagverblijf en/of met 1 of meer ochtenden peuterwerkplaats/voorschool.

Aaneengesloten, ontspannen speeltijd

Bij al deze mixmogelijkheden houden wij het belang van het kind in het oog. Wij kiezen bewust voor het combineren van hele dagdelen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat een kind bij ons 2,5 uur aaneengesloten ontspannen speeltijd heeft. In die tijd is er geen onrust van kinderen die gebracht of gehaald worden, en hebben de pedagogisch werkers al hun aandacht bij het begeleiden van de kinderen. 

Hoeveel uur opvang per dag heeft u nodig?

Neem contact op! De medewerker van onze afdeling Klantencontacten nemen graag uw opvangwensen met u door, zodat zij u een aanbod kunnen doen, dat hierbij aansluit. 

Opvangvorm aantal uren opvang per dag
ochtend peuterwerkplaats/voorschool (vanaf 2 jaar) 3
ochtend of middag klein label (0 - 4 jaar) 4
ochtend of middag klein label met verlenging (0 - 4 jaar) 4,5
ochtend of middag 'regulier' kinderdagverblijf (0 - 4 jaar) 5,5
hele dag klein label (0 - 4 jaar) 8
hele dag klein label met verlenging (0 - 4 jaar) 8,5
ochtend 'regulier' kinderdagverblijf gecombineerd met middag klein label (0 - 4 jaar)  9,5
ochtend klein label (met verlenging) gecombineerd met middag 'regulier' kinderdagverblijf (0 - 4 jaar) 10
hele dag 'regulier' kinderdagverblijf (0 - 4 jaar) 11

Klein label bij u in de buurt

Wij hebben kleinlabel-groepen in Amersfoort-Zuid, Nieuwland, Kattenbroek, Vathorst-Centrum, Vathorst-de Velden, Liendert-Rustenburg. Bij voldoende vraag starten wij ook kleinlabel-groepen in andere wijken. Mail ons om uw wensen door te geven!

Meer nieuws & blogs