Nieuws & blog

SKA dringt succesvol aan op schrappen voorgestelde bezuiniging peuterwerk

De gemeenteraad heeft 2 juni jl. met overtuigende meerderheid gestemd voor het behoud van de huidige financiering van het peuterwerk t/m 2016 . De gouden formule om alle peuters goed voorbereid naar de basisschool te laten gaan, blijft bestaan. Het peuterwerk blijft voor álle peuters betaalbaar!

Gouden formule

Alle peuters in onze stad kunnen meedoen aan een hoogwaardig, goed gemengd, niet gesegregeerd, goed over de stad gespreid, en voor iedereen betaalbaar voorschools programma. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn in Amersfoort.

Er zijn drie groepen binnen het Amersfoortse peuterwerk:
1. Peuters met Recht op Voorschoolse Educatie (‘VE-indicatie’). (Dit kost de gemeente niets.)

2. Peuters van werkende ouders die in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag (Dit kost de             gemeente niets)

3. Peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag en die geen ‘Recht op     voorschoolse Educatie  hebben. (Dit kost de gemeente momenteel maximaal € 310.000 per jaar)

Peuters uit groep 3 dreigden buiten de boot te vallen door een bezuinigingsvoorstel in de herstelbegroting van de gemeente Amersfoort. Wij hebben daarom een dringend beroep gedaan op alle gemeentelijke politieke partijen om  tegen deze bezuinigingsmaatregel te stemmen.

Meer nieuws & blogs