Nieuws & blog

VVE heeft meeste effect in gemengde groepen

'Het handelen van de beroepskracht en de groepssamenstelling blijken bepalend te zijn voor het effect van voor- en vroegschoolse educatie (vve) op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat schrijft Annika de Haan in het proefschrift waarop ze 28 oktober promoveert aan de Universiteit Utrecht.

In Utrechtse wijken werd een experiment uitgevoerd waarbij ook kinderen die niet tot de doelgroep* behoren deelnamen aan de voorschool. De kinderen ontwikkelen zich sneller in gemengde groepen dan in niet-gemengde groepen. Het positieve effect van gemengde groepen lijkt vooral te verlopen via interactie met groepsgenoten. Verder laten kinderen een snellere ontwikkeling zien in groepen waar de beroepskracht veel ontwikkelingsstimulerende activiteiten aanbiedt en begeleidt.

De Haan beveelt aan om in kleine groepen te werken. Kinderen kunnen daarin makkelijker zelf verbaal bezig zijn en de beroepskracht kan makkelijker activiteiten aanpassen aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Ze pleit ook voor continue professionalisering van beroepskrachten in de vve, bijvoorbeeld door coaching.'

Bron: www.nji.nl/actueel

Gemengde groepen bij SKA

Bij de SKA kiezen wij al sinds 2012 heel bewust voor gemengde groepen op de peuterwerkplaatsen en voorscholen. En wij werken op ál onze peuterwerkplaatsen/voorscholen en kinderdagverblijven met voorschoolse educatieve programma's.

Op onze peuterwerkplaatsen en voorscholen spelen kinderen met en zonder Recht op Voorschoolse Educatie ('VE-indicatie') dus met elkaar. En bovendien spelen peuters uit de wijk samen met kinderen van het kinderdagverblijf. Hoe wij dat laatste organiseren ziet u in dit filmpje:

 *Met 'kinderen die niet tot de doelgroep behoren' wordt bedoeld: 'kinderen zonder een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand. Deze kinderen krijgen in Amersfoort een Verklaring Recht op Voorschoolse Educatie en bezoeken de voorschool tegen lagere kosten 4 dagdelen per week.

Meer nieuws & blogs