Nieuws & blog

Nieuwbouw Het Baken in Nijkerk verrijst

In het hart van Nijkerk verrijst een schitterend nieuw, multifunctioneel gebouw. Op de begane grond komen zes klaslokalen en twee leerpleinen voor basisschool Het Baken (KPOA) en twee groepsruimten voor kinderopvang door de SKA. Hierdoor wordt Het Baken een kindcentrum voor kinderen van 0 - 12 jaar met doorlopende ontwikkelingslijnen. Op de verdieping komen twintig sociale huurappartementen voor cliënten van 's Heeren Loo.

Kinderopvang

De kinderopvang die de SKA gaat verzorgen, zal bestaan uit een 'kleinlabel'-groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, een voorschool voor kinderen van 2 tot 4 jaar en een bso voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Klein label is opvang in een kinderdagverblijf, met korte dagen. De kleinlabel-groep is open van 8:30 tot 16:30 uur (verlenging tot 17:00 uur mogelijk).

De bso-kinderen kunnen naast de eigen groepsruimtes gebruik maken van de gemeenschappelijkse ruimtes, zoals de speelzaal en de leeshoek van de school. Ook het schoolplein wordt gedeeld. De kleinlabel-groep krijgt een eigen, afgesloten buitenruimte. Deze zal worden ingericht als groene ontdektuin.

Het Baken

Het Baken biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van het kind. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Op Het Baken kan iedereen zichzelf zijn, binnen de kleine samenleving die deze school is. Een veilige, leerrijke omgeving, enthousiaste leerkrachten en betrokken ouders halen samen het maximale uit elke leerling. In de nieuwe school wordt gestart met een vijfgelijkedagenrooster in combinatie met een continurooster.

De SKA

De SKA wil dat haar voorzieningen onderdeel zijn van een buurtnetwerk, gericht op: opvang, ontmoeting, onderwijs, ontspanning en opvoedingsondersteuning. Zo werkt zij mee aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren'. Wilt u meer informatie over onze kinderopvang in het Baken of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op!

Meer nieuws & blogs