Nieuws & blog

Reactie Brandpunt op uitzending over voorschool

Deze week was er in het tv-programma Brandpunt een item met de titel: ‘Het failliet van de voorschool’. U kunt het hier terug zien. Uit onderzoek blijkt dat de VE-programma’s op  de voorschool geen enkel resultaat opleveren. Niet op het gebied van taalontwikkeling, niet op rekenvaardigheden en evenmin op sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Wij willen u met dit bericht  informeren over het standpunt van de SKA in deze kwestie. Bij de voorschool waar in de uitzending sprake van is, wordt gewerkt met groepen die enkel bestaan uit kinderen met een risico op ontwikkelingsachterstand*. Bij de SKA werken wij op de peuterwerkplaatsen/voorscholen** met gemengde groepen, dus bestaand uit kinderen mét en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand.

Niets doen is geen optie

In 2010 hebben wij samen met het basisonderwijs en welzijn gewerkt aan het ontwikkelen en uitrollen van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Amersfoort. Uit onderzoek was duidelijk geworden dat je vroeg moet beginnen als je iets aan onderwijsachterstandsbestrijding wilt doen. Wij hebben ons als SKA altijd verantwoordelijk gevoeld voor zowel de kinderen die onze voorzieningen bezoeken als voor alle kinderen in de stad. Dat is de reden waarom wij onszelf een maatschappelijke  onderneming noemen en waarom wij altijd betrokken zijn bij het  gemeentelijk jeugdbeleid. Als wij van betekenis kunnen zijn, is ‘niets doen’ dus geen optie voor de SKA. 

Gemengde groepen

Uit eerder onderzoek naar de effectiviteit van VVE was al bekend dat er wel aan een aantal basisvoorwaarden moest worden voldaan om positieve effecten te bereiken. Al in een onderzoeksrapport uit 2011 wordt gesteld dat het belangrijk is om te werken in kleine groepjes binnen gemengde groepen (met kinderen mét en zonder risico op een ontwikkelingsachterstand). Zie ook ons bericht over gemengde groepen van 28 oktober jl. Medewerkers van het Kohnstamm Instituut, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit van Utrecht doen gezamenlijk, langdurig onderzoek naar de effecten van verschillende vormen van kinderopvang en van voor- en vroegschoolse educatie. Op de website www.pre-cool.nl vindt u hier uitgebreide informatie over. 

We werken op onze peuterwerkplaatsen/voorscholen, zoals gezegd, met gemengde groepen en we hebben het aanbod ook in tijd aangepast aan het ritme van jonge kinderen. We hebben de openingstijd ten opzichte van de peuterspeelzaal verlengd met een half uur, om te zorgen voor een effectieve en ongestoorde speeltijd van 2,5 uur. Al onze medewerkers zijn professionals op ten minste MBO3-niveau en zij zijn getraind in het werken met voorschoolse educatieve programma’s . Om de kwaliteit van onze peuterwerkplaatsen/voorscholen een extra impuls te geven, hebben wij dit jaar de hbo-functie van VE-specialist gecreëerd.  De VE-specialist maakt deel uit van het team en coacht haar collega’s ‘on the job’. Allemaal om de kansen op effectiviteit zo groot mogelijk te maken.

VE-programma’s zijn een middel, geen doel op zich

Het is natuurlijk belangrijk om altijd kritisch blijven op ingezet beleid. Dat geldt ook voor voorschoolse educatie. Dat wordt dan ook gemonitord door de gemeente. Uit monitor-onderzoeken door de gemeente Amersfoort blijkt wel degelijk dat kinderen met een ‘Verklaring recht op deelname voorschoolse educatie’  veel baat hebben bij voorschoolse educatie. Toch zijn we zelf ook kritisch. Wij hebben altijd gezegd dat het er om gaat dat we alle kinderen goed voorbereiden op de basisschool en dat daarin de interactievaardigheden van medewerkers het allerbelangrijkst zijn. De VE-programma’s zijn vooral een middel om deze interactievaardigheden te verbeteren. Geen doel op zich. 

Wij delen van harte de slotconclusie van de uitzending: ‘‘Iedereen is het erover eens dat investeren in jonge kinderen van levensbelang is. Maar dan in één geïntegreerd opvangsysteem, waar kinderen uit alle sociale milieus welkom zijn, achterstand of niet, gericht op het welzijn van het kind.” 

*Kinderen met een risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen in Amersfoort een 'Verklaring Recht op Voorschoolse Educatie' en bezoeken de voorschool/peuterwerkplaats 4 ochtenden per week. Ouders betalen een gering ouderbijdrage. 

** De termen ‘peuterwerkplaats’ en ‘voorschool’ betekenen bij de SKA precies hetzelfde. Het enige verschil is de locatie. De peuterwerkplaats is gevestigd in een kinderdagverblijf, bso, of andere locatie. We noemen de peuterwerkplaats 'voorschool' als deze in een basisschool gevestigd is. 

Meer nieuws & blogs