Nieuws & blog

Oog voor interactie

Een grote groep SKA-medewerkers heeft met succes de training ‘Oog voor interactie’ afgerond. Het gaat om onze pedagogisch specialisten en VE-specialisten* Afgelopen maandag was de feestelijke afsluiting. In recente onderzoeken komt naar voren dat de taal- en interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers heel belangrijk zijn voor het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en dus voor de kwaliteit van de kinderopvang. 

Inhoud training

De training – die betaald wordt door de overheid - bestond uit 6 groepsbijeenkomsten. Per bijeenkomst kwamen één of meer interactievaardigheden aan bod: 

  • sensitieve responsiviteit, 
  • respect voor de autonomie van het kind, 
  • structureren en positief leiding geven, 
  • praten en uitleggen,
  • ontwikkeling stimuleren
  • begeleiden van onderlinge interacties

De deelnemers maakten video’s van hun eigen handelen en bespraken deze met elkaar, ze volgden een individuele coachingssessie, maakten een aantal reflectieopdrachten en een eindopdracht. Deze bestond uit een beschrijving en presentatie van de eigen leervordering, plus een ontwikkel- en ‘beklijf’-plan voor henzelf, het team en de organisatie.

*Op al onze kinderdagverblijven werken pedagogisch specialisten en op al onze peuterwerkplaatsen/voorscholen werken VE-specialisten. Dit zijn ervaren pedagogisch werkers met extra deskundigheid, die hun collega’s ondersteunen en adviseren in hun pedagogisch handelen. 

Meer nieuws & blogs