Nieuws & blog

Motie om opvang en onderwijs vanuit één organisatie mogelijk te maken aangenomen

In de tweede kamer is bij de behandeling van de begroting van SZW uitgebreid aandacht geweest voor Kindcentra 2020. De minister van SZW gaf in zijn beantwoording aan dat hij ook naar de ontwikkelingen rondom Kindcentra 2020 wilde kijken en dat hij, samen met OCW, een onderzoek is gestart naar de behoeften om kindcentra te faciliteren. Op basis daarvan is een motie ingediend waarbij de minister gevraagd wordt om binnen een half jaar met concrete voorstellen te komen over de uitwerking van het idee van kindcentra zoals dat door Kindcentra 2020 is uitgewerkt. Men wordt in de motie gevraagd concreet in te gaan op het idee om vanuit één organisatie kinderopvang én onderwijs aan te kunnen bieden  De motie is ingediend door PvdA, D66 en GroenLinks. 

Naast de indieners steunden zowel CDA als vrijwel alle kleine partijen deze motie. VVD en SP steunden de motie niet omdat zij vonden dat de minister in zijn beantwoording al voldoende toezeggingen had gedaan. Ook PVV steunde de motie niet. 

De inhoud van de motie kunt u hier terugvinden.

Bron: www.kindcentra2020.nl (SKA is lid van de koplopersgroep van deze beweging)

Meer nieuws & blogs