Nieuws & blog

Interview in blad Podium over Kindcentra2020

SKA is uitgesproken voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 - 13 jaar. In deze kindcentra van de toekomst zijn de schotten tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn weg. In het decembernummer van Podium, een platform voor Primair Onderwijs, verscheen een interview met Gijs van Rozendaal, voorzitter van de Regiegroep Kindcentra 2020 (waar ook onze directeur-bestuurder Annegreet van Dijk lid van is) en Ewald van Vliet, voorzitter College van Bestuur van het Haagse Lucas Onderwijs en ook lid van de regiegroep Kindcentra 2020. 

"Eigentijds onderwijs, flexibele kinderopvang, op hetzelfde adres sport, cultuur en muziek en dat alles met dezelfde pedagogische benadering: het kindcentrum rukt op....." lees hier het hele artikel.

Meer nieuws & blogs