Nieuws & blog

Koers komende jaren

Elke vier jaar stelt de directie van de SKA het strategisch beleid voor de komende jaren vast. Bij het nadenken over onze koers hebben wij ouders en medewerkers betrokken door voor beide groepen een debatavond te organiseren.

  • Klik hier voor een verslag van de debatavond voor ouders. 
  • Klik hier voor een verlag van de debatavond voor medewerkers.

Wij hebben ons strategisch beleid 2016 – 2020 vertaald in een kleurrijke brochure.  Neem contact met ons op als u wilt dat wij u een gedrukt exemplaar van de brochure toezenden.

Jaarwerkplan 2016 - ‘De kracht van herhaling’

De directie heeft voor het komend jaar ook weer een jaarwerkplan gemaakt. Veel van onze speerpunten zullen in 2016 dezelfde zijn als in 2015. Geen hele nieuwe zaken in 2016, maar wel het bestendigen, ophalen en herhalen van onze werkwijze. Alleen dan weer een tree hoger, een spade dieper en nog meer in de genen van onze medewerkers. Wij gaan uit van een tamelijk inhoudelijk gericht jaar, waarbij we weer meer dan in de afgelopen jaren naar ouders en potentiële klanten onze visie hopen uit te dragen. 

Meer nieuws & blogs