Nieuws & blog

Kindcentra 2020 enthousiast over SER-advies Gelijk goed van start

De SER (Sociaal Economische Raad) vindt het belangrijk om te investeren in voorzieningen voor jonge kinderen. Kinderopvang is niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, het levert ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. ‘De kansen op succes op school en in de samenleving worden sterk bepaald door de omgeving waarin kinderen opgroeien. Vroeg signaleren en wegnemen van leer- en ontwikkelingsachterstanden dragen bij aan het realiseren van gelijke kansen en beperken de kosten in de toekomst. Voorkomen lijkt beter en goedkoper te zijn dan repareren achteraf.' Dit staat in het SER-advies ‘Gelijk goed van start. Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen’ dat vandaag is gepresenteerd.  GOED VAN START

Samen spelen 

De SER adviseert een 'basisopvang' van 16 uur voor alle 2- tot 4-jarigen, waarbij ook ouders die niet (beiden) werken in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. SER-voorzitter Mariëtte Hamer: “Het is voor de ontwikkeling van kinderen belangrijk om zo vroeg mogelijk spelend te leren, samen met andere kinderen.” 

Eén organisatie voor kinderopvang en primair onderwijs

De SER vindt ook dat het mogelijk moet worden dat kinderopvang en primair onderwijs vanuit één organisatie geregeld wordt. Ook moeten opvang, welzijn en (jeugd)zorg beter op elkaar worden afgestemd. Het SER-advies spreekt over een toekomstig stelsel waarin verschillende voorzieningen niet meer als gescheiden circuits behandeld worden en waarin kinderen met verschillende sociaal-economische achtergronden naar dezelfde voorzieningen gaan, net als in het onderwijs. 

Kindcentra 2020 enthousiast

De beweging ‘Kindcentra 2020’  – waarin de SKA één van de koplopers is – reageert enthousiast op het advies. “Met het advies te investeren in het jonge kind slaat de SER de spijker op zijn kop”, vindt voorzitter Gijs van Rozendaal. "Kindcentra 2020 vindt dat er een toegangsrecht voor kinderopvang moet komen voor elk kind. Bovendien willen we dat wettelijk geregeld wordt dat vanuit één organisatie kinderopvang én primair onderwijs aangeboden kunnen worden”, aldus Van Rozendaal. "Doel van het SER-advies is versnippering in het aanbod van kinderopvang tegen te gaan, doorlopende leer- en ontwikkellijnen te creëren en samenwerking tussen basisschool en voorzieningen voor kinderen te bevorderen. Het realiseren van een toegangsrecht van 16 uur per week zorgt voor meer stabiliteit op de groep. Het maakt dat kinderen niet langer buiten de boot vallen en dat er meer ruimte komt voor kwaliteit van opvang en onderwijs.” 

Proeftuinen

Op korte termijn (nog deze kabinetsperiode) stelt de SER voor om experimenteermogelijkheden voor samenwerking tussen kinderopvang en de basisschool te bieden. De SER onderschrijft het idee om in een aantal gemeenten proeftuinen voor kindcentra (verder) te ontwikkelen. 

 GELIJK GOED VAN START

Met dit advies hoopt de SER een bijdrage te leveren aan de zo noodzakelijke stabiliteit in de sector kinderopvang. Download hier het volledige SER rapport. 

Kindcentra 2020 is een initiatief van bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs en wethouders.  Deze partijen streven naar integrale voorzieningen voor alle kinderen (en hun ouders) van nul tot en met twaalf jaar: Kindcentra 2020.

Meer nieuws & blogs