Nieuws & blog

SKA-medewerker Brenda Born in vakblad Kinderopvang

SKA-medewerkers zijn nooit uitgeleerd. Een grote groep pedagogisch werkers van onze peuterwerkplaatsen/voorscholen volgde de training 'Opbrengstgericht werken'. Deze training duurt 5 dagdelen en is erop gericht het werken met voorschoolse educatieve programma's te verbeteren. Het vakblad 'Kinderopvang' besteedt in het januari-nummer aandacht aan deze training. In het artikel komt onder andere onze medewerker Brenda Born aan het woord:

Meer nieuws & blogs