Nieuws & blog

Hoogste punt nieuwbouw Het Baken

Het hoogste punt van de nieuwbouw van Het Baken in hartje Nijkerk is bereikt. Reden voor een feestje! Vertegenwoordigers van de organisaties die een plekje in het multifunctionele gebouw krijgen, van Woningstichting Nijkerk en de bouwbedrijven, en wethouder Nadya Aboyaakoub van de gemeente Nijkerk hesen een aantal vlaggen. 

Op de begane grond van de nieuwbouw komen zes klaslokalen en twee leerpleinen voor basisschool Het Baken (KPOA) en twee groepsruimten voor kinderopvang (kinderdagverblijf, peutervoorschool en bso) door de SKA. Hiermee worden de eerste schreden gezet richting een integraal kindcentrum waar opvang en onderwijs integreren. Op de verdieping komen twintig sociale huurappartementen voor cliënten van 's Heeren Loo. 

De leerlingen van basisschool Het Baken vierden ’s ochtends hun eigen feestje vanwege het bereiken van het hoogste punt. Via een speurtocht werden zij naar de nieuwbouw geleid waar gebak en kinderchampagne voor hen klaar stond.

Het Baken

Het Baken biedt eigentijds onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van het kind. Ieder kind is anders en ontwikkelt zich anders. Op Het Baken kan iedereen zichzelf zijn, binnen de kleine samenleving die deze school is. Een veilige, leerrijke omgeving, enthousiaste leerkrachten en betrokken ouders halen samen het maximale uit elke leerling. In de nieuwe school wordt gestart met een vijfgelijkedagenrooster in combinatie met een continurooster.

De SKA

De SKA heeft kinderdagverblijven, voorscholen, peuterwerkplaatsen, bso’s en tienergroepen in Amersfoort en directe omgeving. De SKA is warm voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 tot 13 jaar op wijkniveau. In deze kindcentra van de toekomst zijn de schotten tussen kinderopvang, onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn weg en wordt er geïntegreerd samengewerkt. De SKA wil in samenwerking met andere partijen in de wijk en de stad werken aan een veilige omgeving die stimulerend is voor de ontwikkeling van kinderen en die bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren'. 

Meer nieuws & blogs