Nieuws & blog

Geslaagde ouderavond over ouderbetrokkenheid

‘Ouders en professionals – Samen sterk voor kinderen’. Dat was het thema van de interessante en geslaagde debatavond van afgelopen woensdag, 25 mei, voor alle SKA- en SPL-ouders.  

David Kranenborg van Stichting Actief Ouderschap sprak met de aanwezige ouders over het belang van de ontwikkeling van soft skills van kinderen (dit zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden).

Onze directeur, Annegreet van Dijk, liet de ouders via de marshmellowtest zien hoe en wanneer het regelcentrum van kinderen werkt. Ook legde zij uit dat er een de relatie is tussen de ontwikkeling van dit regelcentrum en succes in het leven. Als ouder kun je dit ondersteunen door voorspelbaarheid en structuur te bieden.

Christy Pach, projectmanager innovatie bij de SKA nam de ouders mee in de voordelen van het integraal kindcentrum en vertelde hoe ouderbetrokkenheid daarin verweven is. [tekst loopt onder foto's door.]

Foto's centrale ouderavond 2016

Bij de inloop van de avond gaven de ouders op post-its aan waar zij aan dachten bij het onderwerp 'ouderbetrokkenheid'. Een greep uit de reacties:

  • overleg over opvoeding, mogelijkheden en ontwikkeling
  • wederzijdse informatieverstrekking (open & eerlijk) en wederzijds vertrouwen
  • meedenken over en deelnemen aan activiteiten van het kindercentrum
  • persoonlijk contact, weten wat er speelt thuis en op het kindercentrum
  • betrokkenheid bij het beleid van de locatie, maar ook overstijgend
  • meedenken en meedoen als ouders 
  • gelijkwaardig partner zijn bij het vaststellen van het beleid
  • medezeggenschap
  • elkaar op belangrijke punten durven aanspreken en samen zoeken naar een oplossing
  • signalen geven over de gang van zaken op de locatie om zo de service/kwaliteit te verbeteren

Meer nieuws & blogs