Nieuws & blog

Europese steden richten City Network op

Zes Europese steden gaan met elkaar samenwerken in een zogenoemd City Network rond het jonge kind. Dit zijn Gent, Ljubljana, Kopenhagen, Berlijn, Amsterdam en Rotterdam. 

Dit is bekend gemaakt op de Childhood Education and City Politics Conference in Amsterdam, dat door een aantal MT-leden van de SKA bijgewoond werd. De zes steden houden elkaar op de hoogte van hun ontdekkingen, uitdagingen en inzichten met betrekking tot kinderopvang en het jonge kind. De samenwerking is voor drie jaar aangegaan met een officiële startdatum op 1 januari 2017.

Vluchtelingenkinderen

Om het half jaar is een stad uit het Netwerk voorzitter waarbij de stad het voorzitterschap afsluit met een congres. Berlijn is de eerste voorzitter en heeft als thema ‘de integratie van vluchtelingenkinderen’ gekozen.  Na het tweedaagse congres in Amsterdam zijn de initiatiefnemers met elkaar per bus naar Rotterdam afgereisd voor het maken van werkafspraken.

Childcare International

Childcare International doet de inhoudelijke coördinatie van het project. Serv Vinders en Yvette Vervoort zijn hiervoor de contactpersonen. Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation steunen het Netwerk financieel. Het is de bedoeling dat stadsbesturen, hoge scholen/universiteiten en (kinderopvang)instellingen bij het initiatief gaan aanhaken. De zes steden staan open voor een uitbreiding van het Netwerk, maar daar zijn nog geen concrete plannen voor.


Bron: Kinderopvangtotaal.nl
 

Meer nieuws & blogs