Nieuws & blog

Het Baken in Nijkerk; een fijne plek voor kinderen van 0 - 12 jaar

Het is bijna zover! Op 22 augustus 2016 starten wij een kinderdagverblijf, een voorschool en een bso in de prachtige nieuwbouw van Het Baken aan de Groenestraat in Nijkerk. Samen met de basisschool vormen deze voorzieningen 'kindcentrum Het Baken'. Het Baken wordt een fijne plek waar kinderen van 0 tot 12 jaar zich thuis voelen.

Kinderdagverblijf

In het kinderdagverblijf kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar in een veilige omgeving de wereld om zich heen ontdekken. De medewerkers stimuleren op een speelse manier de ontwikkeling van baby's, dreumesen en peuters. De oudste peuters doen mee aan het programma van de voorschool.

Het kinderdagverblijf is open van 8:00 tot 18:00 uur. Als u korter of langer opvang nodig heeft, kunt u kiezen voor (een mix van) verlengde of juist verkorte dagen.

Voorschool

Peuters van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom op de voorschool. Zij spelen hier met leeftijdsgenootjes. Dat is leuk én leerzaam. Ze leren samenwerken, rekening houden met elkaar, delen, op hun beurt wachten. Allemaal vaardigheden die hen een goede start de basisschool geven op. De medewerkers stimuleren met erkende voorschoolse educatieve programma de ontwikkeling van de kinderen. Ook kinderen die een duwtje in de rug of juist extra uitdaging nodig hebben. Spel is daarbij de basis.

De voorschool is open van 8.30 tot 11.30 uur. U kunt ook kiezen voor de voorschool XL. U kunt dan uw kind om 14.00 uur ophalen.

Bso

Op de bso (buitenschoolse opvang) bieden wij opvang voor en na schooltijd voor basisschoolkinderen. Onder het motto 'naschoolse tijd is vrije tijd' bieden de medewerkers een gevarieerd vrijetijdsprogramma, waarbij zij inspelen op de verschillende leeftijden in de groep en op de interesses van de kinderen. Vooral bij de jongsten zorgen zij voor voldoende rust. De kinderen kiezen zelf aan welke activiteiten zij meedoen en worden actief gestimuleerd om mee te denken over de invulling ervan.

De bso is voor schooltijd open vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.00 uur. Ook bij de bso geldt dat u als u korter of langer opvang nodig heeft, kunt kiezen voor verlengde of verkorte dagen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over opvang in het Baken contact met ons op. Op www.kindcentra2020.nl vindt u informatie over de uitgangspunten voor het samenwerken van onderwijs en kinderopvang in kindcentra.

Meer nieuws & blogs