Nieuws & blog

Bso-medewerkers starten training Interactievaardigheden

De manier waarop pedagogisch werkers met de kinderen omgaan, bepaalt in hoge mate of zij zich prettig en gezien voelen in de groep, of ze hun eigen keuzes volgen en vol initiatief aan de slag gaan, en of ze lekker en betrokken spelen. 

De training 'Oog voor Interactie' versterkt de professionele kwaliteit en zoomt in op de interactievaardigheden en de taal die pedagogisch werkers daarvoor gebruiken. Zo helpt de training om de interactie tussen hen en de kinderen nog leuker en waardevoller te maken!

Nadat eerder dit jaar deze training aan pedagogisch werkers van de kinderdagverblijven gegeven is, zijn vanaf deze week de bso-medewerkers aan de beurt. 

Inhoud

In de training, die gegeven wordt op 6 dagdelen, is aandacht voor 3 leergebieden:

Interactievaardigheden: 

De pedagogisch werkers leren de zes NCKO-interactievaardigheden* kennen die belangrijk zijn voor een kindvolgende manier van werken . Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen video-opnames uit hun eigen werksituatie.

Taalvaardigheid:

De pedagogisch werkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

Reflectie en leren van en met elkaar:

De pedagogisch werkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en over hoe zich hierin verder kunnen ontwikkelen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen aan de hand van de videobeelden.

 De zes interactievaardigheden van pedagogisch werkers die het NKCO benoemt zijn:

  • sensitieve responsiviteit
  • respect voor de autonomie van de kinderen
  • structureren en grenzen stellen
  • praten en uitleggen
  • ontwikkelingsstimulering
  • het begeleiden van interacties tussen kinderen onderling

Meer nieuws & blogs