Nieuws & blog

Wethouder brengt werkbezoek aan bso-extra

Afgelopen maandagmiddag bracht wethouder Bertien Houwing samen met één van haar ambtenaren een werkbezoek aan de bso-extra.  Bso-extra is een gezamenlijk project van kinderopvangorganisaties SKA en Partou, in nauwe samenwerking met jeugdzorgorganisatie Youké. Doel van het bezoek was om de ontwikkelingen binnen dit project te laten zien.

Bso-extra

Bso-extra is in 2011 opgezet vanuit de gedachte om binnen de reguliere bso’s een passende, laagdrempelige oplossing te bieden voor kinderen die extra begeleiding en/of structuur nodig hebben. Er zijn op dit moment vier bso-extra’s in Amersfoort, verspreid over de wijken: twee van de SKA en twee van Partou. De kinderen met een zorgvraag draaien zoveel mogelijk mee met de reguliere bso, maar met extra begeleiding waar nodig en met de mogelijkheid zich met de ‘bso-extra’-medewerker in een aparte ruimte terug te trekken.  

Bso op maat

Naast bso-extra zijn we vorig jaar op initiatief van Youké ook met ‘bso op maat’ gestart. Bso-extra en bso op maat zijn vormen van ‘Passende kinderopvang’ (vergelijkbaar met ‘Passend onderwijs) en komen voort uit de transitie Jeugdzorg. Kinderen met zorg krijgen steeds meer begeleiding op maat en in hun eigen woonomgeving. Bso-medewerkers worden getraind en gecoacht door Youké, zodat het naast de bso-extra’s ook in de ‘regulere’ bso’s mogelijk is geworden kinderen met een zorgvraag buitenschoolse opvang te bieden. De ‘bso-extra’-medewerkers spelen ook een belangrijke rol bij de coaching van hun collega’s. Via het wijkteam kan extra ondersteuning geboden worden en zo nodig kan specialistische hulp toegevoegd worden, bijvoorbeeld door Youké. Ook is een start gemaakt met de samenwerking met het onderwijs om te zorgen voor een doorgaande lijn. Hier zal de komende tijd extra aandacht naartoe gaan.Om zichtbaar te maken hoe bij bso-extra en bso-op-maat de zorg en begeleiding rondom kind en ouder geregeld zijn, werd aan de wethouder en de ambtenaar gevraagd in het midden van een kring plaats te nemen en zich in te leven dat zij een ouder en een kind zijn. Met een draad werd duidelijk gemaakt hoe er steeds over en weer verbinding wordt gemaakt tussen thuis en bso, school, wijkteam, GGD, Youké. Zo ontstaat een spinnenweb dat een veilig netwerk vormt rond het kind en de ouders.

Best practice

Door op deze manier de basisvoorzieningen voor kinderen te versterken, wordt zwaardere zorg voorkomen. Amersfoort wordt landelijk gezien als voorloper op dit gebied en is door het NJI (Nationaal Jeugd Instituut zelfs als ‘best practice’ genoemd.

Reactie wethouder

Wethouder Houwing was enthousiast: “Mooi om dit soort projecten in de praktijk te zien, dan krijg je echt een beeld. Heel goed om de aandacht te zien voor de rol die ouders zelf hebben bij de begeleiding van hun kind.” 

Meer nieuws & blogs