Nieuws & blog

Ouders betrokken bij actualiseren pedagogisch beleid

Als SKA bieden wij meer dan opvang. Wij delen de opvoeding met ouders en zorgen voor een veilig, en tegelijk uitdagend pedagogisch klimaat. Wij vinden het belangrijk om met ons pedagogisch beleid uit te stralen waar wij voor staan en zijn daarom altijd bezig dit verder te verbeteren. Wij houden daarbij rekening met de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de ontwikkeling van kinderen. 

Vorige week organiseerden we een avond waarop een aantal managers, pedagogisch specialisten en ouders brainstormden over het actualiseren van de inhoud en de vormgeving van het pedagogisch beleid. Marielle van Schie, één van de leden van de centrale oudercommissie (COC), doet verslag:

‘Via de COC werd ik benaderd om deel te nemen aan een brainstormsessie voor het nieuw samen te stellen pedagogisch beleid. De SKA wilde bij de opstart van het nieuwe plan ouders betrekken die verschillende expertises hebben. Als mede-eigenaar van een reclamebureau kan ik wat bijdragen qua marketingkennis. De avond begon met een introductie door Saskia van Zitteren, manager stadsgebied. Zij nam ons mee in het proces en de reden waarom het schrijven van een pedagogisch plan zo belangrijk is! Er waren verschillende ouders en pedagogisch specialisten, genoeg kennis aanwezig dus! We werden opgedeeld in twee groepen, waarin we gingen brainstormen over zowel de inhoud als de vorm van het plan. Per groep werden de belangrijkste punten bepaald en gepresenteerd aan de andere groep. Samen kwamen we tot relevante inhoud voor het plan maar ook tot vernieuwende ideeën over de vorm waarin het plan wordt gegoten. Het kan niet anders dan dat er een heel mooi pedagogisch beleid komt dat de kinderen van de SKA centraal stelt, maar dat ook relevant is voor de ouders en medewerkers. Met nieuwe technieken willen we zorgen dat iedereen het plan begrijpt en kan toepassen en dat iedereen weet waar de SKA waarde aan hecht.

Het was een leuke inspirerende avond waarin we samen iets moois creëerden. Heel goed om te merken dat de SKA waarde hecht aan de input van ouders en talent weet in te zetten en te benutten.’ 

Meer nieuws & blogs