Nieuws & blog

Bso sociale leerschool

De buitenschoolse opvang is sinds het eind van de twintigste eeuw een nieuwe pedagogische voorziening waar grote groepen kinderen na schooltijd hun vrije tijd doorbrengen. Onderzoekster Nynke van der Schaaf van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekte voor haar promotieonderzoek dat jonge kinderen (4-8 jaar) sociaal ontzettend veel leren op de bso. Ze leren samen te werken, een plek te vinden in de groep en conflicten op te lossen. 

De bso biedt jonge kinderen dus een omgeving waarin ze zich sociaal kunnen ontwikkelen.

Meer nieuws & blogs