Nieuws & blog

Combineer VVE-training met VIB

Videointeractiebegeleiding (VIB) stimuleert de kwaliteit van pedagogisch medewerkers, net als een VVE-training dat kan doen. Een nieuwe studie onder leiding van hoogleraar Kinderopvang Ruben Fukkink laat zien dat het combineren van deze twee manieren van leren nog efficiënter is.

Voor het onderzoek evalueerde Fukkink samen met Lisanne Jilink en Sanne Huijbregts van de Hogeschool van Amsterdam het effect van de trainingen bij pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisatie Korein. Een deel van de pedagogisch medewerkers volgde alleen een VVE-training, een ander deel volgde alleen de VIB-training en de overige pedagogisch medewerkers volgden beide trainingen. 

Effecten trainingen

Bij de eerste twee groepen leidden de trainingen tot positieve effecten. De VVE-training stimuleerde de vaardigheden ‘praten’ en ‘uitleggen' en de ontwikkelingsstimulering. De VIB-training verbeterde de begeleiding van pedagogisch medewerkers in interacties tussen kinderen. Toen de derde groep werd geëvalueerd, bleek dat de leerwinsten van beide trainingen elkaar aanvulden. ‘De leerwinsten schoven als het ware in elkaar en leverden samen een completere pedagogisch medewerker op die meer allround bleek’, vertelt Fukkink.

Educatieve vaardigheden

Extra positief is dat beide trainingen interactievaardigheden van pedagogisch medewerkers versterken die binnen het domein 'educatie' vallen. Juist de educatieve kwaliteiten van pedagogisch medewerkers komen uit binnen- en buitenlands onderzoek als zwak naar voren. Zowel een VVE-training als een VIB-training versterken vaardigheden, zonder nadelig effect op andere belangrijke interactievaardigheden. Denk bijvoorbeeld aan emotionele ondersteuning waar pedagogisch medewerkers over het algemeen juist goed op scoren. Dit komt door de trainingen niet in het geding.

Spelen of leren?

Volgens hoogleraar Fukkink toont deze studie aan dat het versterken van didactische vaardigheden en basisvaardigheden samen kan gaan. ‘Het relativeert daarmee klassieke dilemma’s van ‘spelen versus leren’ of ‘kinderopvang versus onderwijs’. Uit onderzoek van Fukkink is ook gebleken dat de effecten van nascholing bij pedagogisch medewerkers een voorspeller vormen van de ontwikkeling van kinderen. Daarom is het geboekte resultaat zo belangrijk. 

Binnen SKA 

Nicole Benink, pedagogisch specialist op SKA-kinderdagverblijf Uit de Kunst: “Ook SKA werkt met mooi op elkaar aansluitende trainingen, zoals 'Oog voor interactie' in combinatie met Videointeractiebegeleiding! Fijn om te lezen en bevestigd te krijgen dat dit goede resultaten heeft.”

Bron: www.kinderopvangtotaal.nl

Meer nieuws & blogs