Nieuws & blog

SPL en SKA worden één

Per 1 januari 2017 zal SPL opgaan in de SKA. In 2013 is SPL bestuurlijk gefuseerd met de SKA. Vanaf dat moment is SPL als zelfstandige stichting een dochterorganisatie van de SKA. Sindsdien zijn alle SPL-locaties omgebouwd naar peuterwerkplaatsen/voorscholen ‘nieuwe stijl’, en is SPL in zijn geheel ingericht conform de SKA-stijl. Daarnaast zijn alle ondersteunende diensten en taken in de afgelopen jaren overgebracht naar de SKA. In praktische zin functioneren SPL en SKA inmiddels al als één organisatie. Vandaar dat is nu het moment gekomen om ook écht samen één organisatie te worden. 

Meer nieuws & blogs