Nieuws & blog

Kinderen op bezoek bij de directeur

De bso is een leefgemeenschap waarin de kinderen zich welkom, gekend en begrepen voelen, een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en de groep. Kortom, waar zij ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de Wereld zijn! De beste voorbereiding op leven in een democratische samenleving is het daadwerkelijk ervaren van democratie, bijvoorbeeld op de bso.

In de kerstvakantie heeft er in ieder stadsgebied een kinderraad plaats gevonden. Met alle kinderen is er gesproken over wat hun ideeën zijn. Hierbij is gevraagd naar thema’s als activiteiten, inrichting en omgang met elkaar. 

Per wijk zijn er twee kinderen naar het centraal bureau gekomen om samen met Louise (de directeur) te spreken over hun bevindingen. De kinderen maakten per stadsgebied een top 3 van dingen die zij belangrijk vinden. De kinderen vonden het erg leuk om te merken dat hun inbreng er toe doet en dat er naar hen geluisterd werd.

Meer nieuws & blogs