Nieuws & blog

Opvang onder schooltijd op kdv Plons

Voortaan bieden wij op kinderdagverblijf Plons (Nieuwland) opvang onder schooltijd, van 7:30 – 14:00 uur. Hiermee spelen wij in op de ontwikkeling dat alle basisscholen in Nieuwland overgegaan zijn op het vijfgelijkedagenmodel of continurooster.

Zodra een school overgaat op een continurooster past SKA de openingstijden van de bso hier uiteraard direct op aan. Ouders in Nieuwland die hun werktijden aangepast hebben aan de schooltijden van hun kind(eren), kunnen dus ook de opvang voor hun jongere kind(eren) hierbij laten aansluiten. 

Meer nieuws & blogs