Nieuws & blog

Keurmerk Groene Kinderopvang voor Jonkvrouw

Op 23 januari jl. heeft kindercentrum de Jonkvrouw  (Kattenbroek) het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang ontvangen!  Reden voor (kinder)champagne!

Het kwaliteitsmerk wordt door Stichting Groen Cement uitgereikt aan  kinderopvanglocaties die zich structureel inzetten om natuurbeleving en ´groen´ buitenspelen een stevige plek te geven in de kinderopvang.

Belangrijk criterium voor het behalen van het kwaliteitsmerk is dat alle kinderen elke dag naar buiten gaan en dat ze spelenderwijs leren omgaan met de natuur door bijvoorbeeld bezig te zijn met de seizoenen en met zaaien en oogsten. Er is een buitenruimte die uitnodigt om de natuur te ontdekken en te beleven. Bovendien is op deze locaties natuur verankerd  in het pedagogisch beleidsplan en wordt er regelmatig over gecommuniceerd met ouders. 

Groen Cement heeft een checklist ontwikkeld op basis waarvan bekeken wordt of een locatie in aanmerking komt voor het kwaliteitsmerk. De Jonkvrouw voldoet aan alle gevraagde kenmerken. 

Wat is Groen Cement?

Stichting Groen Cement is ontstaan vanuit het besef dat steeds minder kinderen regelmatig buitenspelen in de vrije natuur. En dat terwijl dit heel belangrijk is voor hun welzijn en fysieke en sociaal/emotionele ontwikkeling. Groen Cement vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs de natuur ontdekken, zich kunnen verwonderen en kunnen leren hoe zij er zelf goed voor kunnen zorgen. De activiteiten van de stichting zijn vooral gericht op de kinderopvang. Voor meer informatie over het kwaliteitsmerk vindt u op www.groencement.nl.

Meer nieuws & blogs