Nieuws & blog

Onze reactie op column Aleid Truijens in de Volkskrant

Afgelopen zaterdag verscheen in de Volkskrant een column van Aleid Truijens met de titel We moeten een goede voorziening hebben voor alle jonge kinderen. Zij sluit af met de wens: ‘Een aantrekkelijke , educatieve omgeving met kundig personeel. Waar eigenaardigheden en talenten worden ontdekt zonder dat kinderen worden geoormerkt.’

Dat kan… en in Amersfoort gebeurt  het bij Ska Kinderopvang!

Ska Kinderopvang  brengt structureel, in alle wijken, alle peuters, zowel van het kinderdagverblijf als van de oorspronkelijke peuterspeelzalen samen in haar peuterwerkplaatsen en voorscholen (in heterogene groepen) . Of zij nu extra ondersteuning nodig hebben of  niet: alle peuters nemen deel aan een voorschoolse (ontwikkelingsstimulerende)  voorziening. Dat geeft alle kinderen een goede start op de basisschool. En dat vinden we belangrijk! 

Hoe werkt het? 

Kinderen uit de wijk spelen op de peuterwerkplaats of voorschool samen met kinderen die naar het kinderdagverblijf gaan.  Zij vormen samen een groep. Sommige kinderen komen rechtstreeks van huis naar de peuterwerkplaats of voorschool en worden door hun ouders gebracht en gehaald, anderen  worden door de pedagogisch werker van het kinderdagverblijf naar de peuterwerkplaats of voorschool gebracht. Deze pedagogisch werker blijft op de peuterwerkplaats of voorschool en begeleidt de groep samen met de al aanwezige pedagogisch werker.

Kinderen die vanaf  thuis komen, komen op twee vaste ochtenden: maandag/woensdag of dinsdag/donderdag. Kinderen  vanuit het kinderdagverblijf  gaan  op hun kinderdagverblijfdagen naar de peuterwerkplaats/voorschool toe. Kinderen die wat meer ondersteuning nodig hebben en via het consultatiebureau een ‘verklaring recht op voorschoolse educatie’ ontvangen, krijgen deze extra ondersteuning, ongeacht of ze bij ons op het kinderdagverblijf geplaatst zijn of vanuit huis de peuterwerkplaats of voorschool bezoeken. Kinderen met recht op voorschoolse educatie krijgen altijd 10 uur per week extra ondersteuning.

Gemengde groepen

Ska Kinderopvang streeft bewust naar deze gemengde groepen.  Wij geloven namelijk dat kinderen gewoon kinderen zijn en moeten spelen met elkaar om zo te leren. Juist met al die verschillende achtergronden leren kinderen veel van elkaar. Wie nu kijkt naar het tv-programma ‘Het geheime leven van 4-jarigen’ met  ontwikkelingspsycholoog Steven Pont  ziet het ook daar gebeuren.  In dit programma zijn 8 kinderen samengebracht  die verschillen in achtergrond, sociale gezinsherkomst en ontwikkelingsniveau. Met spelen worden grenzen gesteld, sociaal gedrag verkend en een kind leert in verschillende rollen in een groep hoe het zich kan gedragen en opstellen tegenover een ander mens. Dat leert een kind al vanaf 0-jarige leeftijd in het contact met andere mensen en kinderen om je heen. 

Sociaal geheel met specialisten bij de voordeur

Wij zien kinderopvang  als een sociale voorziening, waarin ouders en kinderen  elkaar ontmoeten en inspireren, en ondersteunen als opvoeders onder elkaar. Onze professionele opvoeders (pedagogisch werkers) hebben een schat aan kennis over het jonge kind die wij graag met ouders delen.  Met bijvoorbeeld kleine opvoedtips bij het wegbrengen of halen; we  luisteren even hoe de nacht is geweest of we geven een tip over bijvoorbeeld hoe een kind beter leert eten. Het neemt soms net even wat onzekerheid weg bij een ouder, waardoor deze steun ervaart in zijn of haar opvoedtaak. Zo hoeft een probleem niet groot te worden  en kunnen we samen met ouders snel zoeken naar de juiste ondersteuning.  Op maat! 

We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers goed  en met de nieuwste inzichten zijn opgeleid. Al onze vestigingen zijn  uitdagend ingericht  en hebben een prachtige ontdektuin waarin kinderen mogen ontdekken hoe de natuur  groet en bloeit.  Zo worden kinderen als vanzelf gelokt om te spelen. 

Ska Kinderopvang is uitgesproken voorstander van integrale voorzieningen voor kinderen van 0 -13 jaar op wijkniveau.  Zo’n  kindcentrum zorgt ervoor dat alle kinderen samen ontwikkelen en voorkomt daarmee segregatie. We werken pro-actief en preventief. Wij vinden het belangrijk om hierin een rol te spelen. Wij vinden het  normaal dat ouders soms even wat ruggensteun nodig hebben in de opvoeding.  Kinderen  (en hun ouders) hebben soms even (tijdelijk) extra zorg nodig. Wij vinden het belangrijk dat zij dan binnen het kindcentrum geholpen worden en dat zij niet automatisch doorverwezen worden naar min of meer specialiseerde voorzieningen.  Wij werken  - waar nodig - wel nauw samen met (jeugd)zorg, welzijn en onderwijs, altijd in overleg met de ouders zelf.

Alle kinderen krijgen  zo gelijke kansen. Samen met ouders als partners wordt invulling op maat  gegeven.. Het kindcentrum is  een inclusieve voorziening geschikt voor alle kinderen, ongeacht hun ondersteunings-, zorg-  of educatieve behoefte.  (Bijna) iedereen kan er terecht. 

Meer nieuws & blogs