Nieuws & blog

Kindcentra 2020 omarmt advies Taskforce

Tijd om door te pakken in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Onder die titel presenteerde de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang op 27 maart zijn advies over samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Een oproep die van harte wordt ondersteund door Kindcentra 2020, een beweging van bestuurders uit onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en wethouders.Ska Kinderopvang is nauw betrokken bij Kindcentra 2020.

De taskforce is opgericht door minister Asscher en staatssecretaris Dekker. De deskundigen pleiten in het vandaag verschenen rapport voor een verdere versterking van de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang vanuit de belangen van kinderen, ouders en professionals. Niet alleen deze oproep, maar ook de inhoud van het rapport wordt van harte omarmd door Kindcentra 2020.
Gijs van Rozenzaal, voorzitter van Kindcentra 2020 complimenteert de taskforce met zijn bevindingen: ‘Het is een moedig rapport, de taskforce toont lef door een stevig advies neer te leggen voor de onderhandelaars bij het regeerakkoord. Het is goed dat de taskforce breder heeft gekeken dan de strikt formele opdracht van Asscher en Dekker. Met name de aandacht voor een toegangsrecht voor elk kind en de optie om vanuit één organisatie onderwijs en kinderopvang aan te kunnen gaan bieden zijn voor de praktijk van groot belang.’

Volledige integratie

De taskforce formuleert dertien adviezen voor het bevorderen van de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en andere partijen betrokken bij het jonge kind, waarbij de laatste twee adviezen verdergaande stappen bepleiten voor het mogelijk maken van volledige integratie van kindvoorzieningen. Van Rozendaal: ‘Wij zijn erg blij met de stip op de horizon van de taskforce om een ontwikkel- en leercentrum in wetgeving mogelijk te maken; een voorziening waarin school en kinderopvang samen kunnen vloeien tot een echt geïntegreerde voorziening. Door dit te combineren met een sterk pleidooi voor een toegangsrecht voor alle kinderen, zet de taskforce fundamentele stappen in de versterking van onze voorzieningen voor álle kinderen.’

Voorwerk informateur

Kindcentra 2020 roept de politieke partijen op om de adviezen van de taskforce in daden om te zetten en ze in het regeerakkoord te verankeren. Van Rozendaal: ‘Het is een compliment aan de bewindslieden Asscher en Dekker waard, dat zij de taskforce hebben ingesteld met het verzoek om met adviezen te komen voor het nieuw te vormen kabinet. De bal ligt nu voor open doel voor de partijen die aan een regeerakkoord werken. Al vele jaren is er in de Kamer brede overeenstemming over dit thema. De taskforce heeft op dit dossier voorwerk gedaan voor de informateur.‘

Klik hier voor het volledige advies van de Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang

Meer nieuws & blogs