Nieuws & blog

Verslag: ouder-kind yoga op de bso

Bij Ska Kinderopvang worden er verschillende extra diensten aangeboden, waaronder kinderyoga op de bso. De yogalessen worden gegeven door Daniëlle de Graaf van Dananda. De kinderyoga wordt aangeboden op vier bso’s, verspreid over de stad. Medewerkers van Ska kinderopvang brengen kinderen van de andere bso’s in de buurt naar deze locaties.

Een serie workshops bestaande uit tien lessen, waaronder een ouder-kind les.
Vorige week was het zover: de papa’s en mama’s mochten een lesje meedoen!

Een leuk moment om mee te maken hoe de kinderyogales in elkaar zit en te zien wat de kinderen al kunnen en geleerd hebben. Daarnaast de ideale gelegenheid voor ouders om extra tijd met hun kind door te brengen.

Het thema van deze speciale les was ‘Sjakie en de chocolade fabriek.’

In de les werd de yoga gekoppeld aan het verhaal. Er werd aandacht gegeven aan vijf minder goede eigenschappen van mensen; vraatzucht, hebberigheid, ijdelheid, luiheid en jaloezie. Daarnaast kwamen, zoals je verwacht in een chocoladefabriek, de smaken langs tijdens de les. De ouders en kinderen mochten verschillende dingen proeven en kennis maken met de smaken zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp. Bij de smakentest werd duidelijk dat iedereen zijn eigen smaak heeft en verschillende dingen lekker of minder lekker vindt.

Vervolgens werd er gemediteerd. De ruggen gingen tegen elkaar en de ogen werden gesloten. Wees heel stil. Voel je de hartslag? Dan blijf je helemaal stil. Je hoeft alleen maar adem te halen. Blijf je concentreren op wat je voelt. Niks zeggen. Uiteindelijk mochten zowel ouders als kinderen vertellen wat ze voelden. Niks was gek en je mocht alles zeggen. 

Aan het einde mochten ouders met hun eigen kinderen samenwerken en samen verschillende houdingen aannemen. Dit vergde best wat concentratie en aandacht. Iedereen deed even goed zijn best en het ging ontzettend goed bij allemaal. 

Zowel de kinderen als ouders vonden het super leuk om samen te werken. We kijken met plezier terug op een succesvolle ouder-kind yogales!

Bent u geïnteresseerd geraakt in de tiendaagse workshop? Ga dan voor meer informatie naar 'kinderyoga op de bso' of neem contact met ons op! 

Yoga op de bso

Meer nieuws & blogs