Nieuws & blog

Medewerking gevraagd aan wetenschappelijk onderzoek

Aan de KU Leuven en RU Groningen loopt momenteel een onderzoek waarin de gezinsactiviteiten bij kinderen met een typisch ontwikkelingsverloop in kaart gebracht worden en vergeleken worden met gezinsactiviteiten bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging. Met deze informatie willen de onderzoekers graag meer inzicht krijgen in het belang van bepaalde gezinsactiviteiten voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Zij willen dit vervolgens graag vertalen naar adviezen over welke activiteiten de ontwikkeling van een kind met of zonder een ontwikkelingsachterstand kunnen stimuleren.

Graag zouden zij uw medewerking vragen om een online vragenlijst in te vullen.

Als u een zoon/dochter heeft, die:

  • tussen 6 en 59 maanden oud is
  • een typisch ('normaal') ontwikkelingsverloop kent

Dan stellen de onderzoekers het op prijs als u hun vragenlijst invult. De vragenlijst kan volledig online worden ingevuld via deze link.

Het invullen van de lijst neemt ongeveer 30 tot 45 minuten in beslag; waarbij het mogelijk is om tussentijds op te slaan en later verder te werken. Uiteraard wordt uw privacy gewaarborgd en worden alle gegevens anoniem én alleen in het kader van dit onderzoek verwerkt.

Bij verdere vragen mag u altijd contact opnemen met de onderzoekers op het mailadres oga@kuleuven.be of het telefoonnummer 016 37 68 92. 

Namens de onderzoekers alvast bedankt voor uw medewerking!

Meer nieuws & blogs