Nieuws & blog

Kindcentra 2020 biedt petitie aan

Onder grote politieke belangstelling heeft Kindcentra 2020, mede namens het platform Kindcentra en de vijf betrokken brancheorganisaties, vandaag (20 juni 2017) een petitie aangeboden aan de Tweede Kamercommissies SZW en OCW. 

Voorzitter Gijs van Rozendaal pleitte ten overstaan van acht aanwezige politieke partijen ervoor snel werk te maken van het realiseren van het recht op toegang tot kinderopvang voor kinderen van 2-4 en van 4-12 jarigen én voor het mogelijk te maken kindcentra te vormen waar één organisatie kinderopvang en primair onderwijs kan aanbieden (petitie kindcentra).

Kindcentra 2020 - een initiatief van wethouders en bestuurders uit kinderopvang, primair onderwijs, en jeugdhulp, waarbij Ska Kinderopvang nauw betrokken is - riep in een brede coalitie van werknemersorganisaties, ouderorganisaties, werkgeverorganisaties en andere partijen die belang hechten aan kindcentra hiertoe op aan de vooravond van de kamerbehandeling van de eindrapportage van de ‘Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang’ die ook pleit voor de in de petitie genoemde punten. Het brede draagvlak werd ondersteund door Els Rienstra (Jeugdzorg Nederland) die namens het Platform Kindcentra aandrong op snelle actie en door Marijke Vos (Sociaal Werk Nederland) die dat deed namens de betrokken brancheorganisaties. 

Meer nieuws & blogs