Nieuws & blog

Beroepsvereniging PPINK (Pedagogisch Professionals in Kinderopvang) opgericht

Op 20 juni 2017 is de beroepsvereniging voor pedagogisch medewerkers opgericht : PPINK (PedagogischProfessionals in Kinderopvang). PPINK is een initiatief van vakgenoten voor vakgenoten. Zeven pedagogisch medewerkers van vijf kinderopvangorganisaties door het hele land vormen het oprichtingsbestuur. Vanaf 21 september 2017 wordt PPINK actief voor leden.

Waarom een beroepsvereniging?

Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat groeit weer. Tegelijkertijd neemt de overheid allerleikwaliteitsmaatregelen om de opvang naar een hoger plan te trekken en werken kinderopvang en onderwijs steeds meer samen. Overheid, werkgevers, vakbonden en ouders overleggen veel en nemen besluiten over het hoe en wat in de kinderopvangbranche. Met het volwassen worden van de branche is het tijd dat de beroepsgroep zich organiseert en deelneemt aan dat overleg. Professionals in de kinderopvang willen meepraten over inhoudelijke thema’s die te maken hebben met de ontwikkeling van hun beroep: over opleiden, de inhoud van het werk, beroepshouding en ethische vraagstukken. Kinderopvang is immers veel meer dan ‘opvang’; het is een vak. Circa 77.000 pedagogisch medewerkers dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van kinderen in Nederland. Daarmee is de pedagogische impact van deze beroepsgroep in Nederland bijzonder groot. Het wordt tijd om dat geluid veel sterker uit te dragen. De tijd is rijp voor een eigen beroepsvereniging.

Actief voor leden

PPINK grijpt de Dag van de Leidster* (beter: Dag van de Pedagogisch Professional) op 21 september aan als startmoment waarop de beroepsvereniging zich aan de buitenwereld presenteert. Vanaf dat moment staat PPINK open voor leden. De voorbereiding om een attractief ledenaanbod neer te zetten en de organisatie klaar te maken voor de toestroom van leden, is volop in gang.

*Bij Ska Kinderopvang heet deze dag al jaren 'Dag van de medewerker in de kinderopvang'

Verbinding en samenwerking

PPINK wil verbinding zoeken en samenwerkingen aangaan, zowel binnen de kinderopvangbranche als met het onderwijs. Daarbij wordt de vereniging altijd gedreven vanuit de beroepsinhoud. Dat betekent dat PPINK gesprekspartner wil zijn, daar waar het zaken betreft rond beroepseducatie, beroepshouding en beroepsethiek.

Focus op beroepsinhoudelijke zaken

PPINK is een beroepsvereniging. Dat betekent ook dat PPINK geen gesprekspartner is in cao-onderhandelingen. Dat zijn de brancheorganisaties namens werkgevers en de vakbonden namens werknemers. Ook het criterium om lid te worden is gebaseerd op het feit of je bevoegd bent op een groep te staan; of je nu medewerker of directeur bent.

Rij staand v.l.n.r.: Pleunie van de Ven (Humanitas), Marijke

Schuurkes (voorzitter) (Kinderopvanggroep), Anna de Lange (Tinteltuin), Robin de Vos vicevoorzitter en penningmeester) (Kober kinderopvang), Zoubida Bouazani (secretaris) (Kanteel Kinderopvang)

Meer nieuws & blogs