Nieuws & blog

10x goed voor de ontwikkeling

Buitenspelen in een natuurrijke omgeving en spelen met modder is behalve leuk ook goed voor de ontwikkeling van kinderen:

1. Wanneer kinderen vies mogen worden, neemt de kwaliteit van het spel toe. Onbevangen wordt er ontdekt en geëxperimenteerd.

2. Spelen met natuurlijke materialen stimuleert creativiteit en nieuwsgierigheid.

3. Spelen in een natuurrijke omgeving verbetert het reflectievermogen.

4. Buitenspel stimuleert beweging én bevordert een goed lichaamsgevoel.

5. Stress en spanning nemen af.

6. Kinderen leren beter samen te spelen en te werken.

7. De weerstand van kinderen die veel buitenspelen is groter.

8. Buitenspelen in de natuur is goed voor het concentratievermogen.

9. Kinderen leren beter omgaan met risico’s zoals vallen, uitglijden, omgaan met water, etc.

10. Het draagt bij aan een positievere houding en positiever gedrag ten aanzien van natuur en milieu. 

Overgenomen van: https://www.ivn.nl/modderdag/nieuws/10x-goed-voor-de-ontwikkeling

Aandacht voor natuurbeleving bij Ska Kinderopvnag

Als het even kan, spelen de kinderen bij ons elke dag lekker buiten. In onze speciale ontdektuinen hebben ze alle ruimte om te bewegen en te ontdekken. Ze lopen, rennen, klimmen, klauteren en struinen. Ze woelen in het zand, rollen in het gras, spelen met takjes en verzamelen blaadjes, balanceren over een boomstam, verstoppen zich tussen de bosjes en peuteren een stukje boombast los, op zoek naar kriebelbeestje. Lees er meer over op www.ska.nl/ontdektuinen

Meer nieuws & blogs