Nieuws & blog

Bekijk ons jaarverslag 2016

Ons jaarverslag over 2016 staat online. Hierin vertellen we wie we zijn en waar we voor staan, en doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar.

Zo vond er na 15 jaar een wisseling plaats op de positie van directeur-bestuurder.

Enkele jaren geleden sloegen we voor het eerst onze vleugels uit over de gemeentegrens door de bestuurlijke fusie met Stichting Peuterwerk Leusden. Begin 2016 zijn SPL en SKA één organisatie geworden met als nieuwe naam: Ska Kinderopvang. 

In 2016 zijn we zelfs de provinciegrens overgestoken, al is dat niet zo moeilijk, want Amersfoort ligt op de grens van Utrecht en Gelderland. We zijn heel blij met ons mooie, nieuwe kindercentrum het Baken in Nijkerk.

In 2016 zagen we na jarenlange daling een beperkte groei van de vraag naar kinderopvang. Het herstel is onder andere te danken aan de verhoging van de kinderopvangtoeslag en de verbetering van de economie.

In het jaarverslag blikken we - zoals gewoonlijk - ook vooruit naar de toekomst. Concreter doen we dat ook in ons tweejarenwerkplan voor 2017 en 2018. 

Meer nieuws & blogs