Nieuws & blog

Thema 2017/'18: Vitaal en duurzaam

Het thema van Ska Kinderopvang voor 2017 en 2018 is ‘Vitaal en Duurzaam’. Wij zien dit heel breed; we betrekken het op onze organisatie, onze medewerkers, de kinderen, de ouders en onze plek in de samenleving. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:

Een gezond voedingsaanbod op al onze locaties, beweging en ontspanning in onze ontdektuinen, aantrekkelijk en afwisselend activiteitenaanbod, natuurbeleving, kinderen verantwoordelijkheid aanleren voor zichzelf, de groep en hun omgeving (‘Samen op de Wereld’) en aandacht voor het begeleiden en stimuleren van de ontwikkeling van onze kinderen, samenwerking met onderwijs, bijdragen aan een ontspannen samenleving door het ontzorgen van ouders. Maar ook het versterken van onze financiële basis.

Lees meer over onze plannen in ons tweejarenwerkplan 2017 en 2018.

Meer nieuws & blogs