Nieuws & blog

Mooi compliment voor peuterwerkplaats

Wat een geweldig mooi compliment voor het team van één van onze peuterwerkplaatsen:

'Ons kind kwam binnen met een taalontwikkelingsindicatie, via het consultatiebureau. Na enige tijd werd duidelijk dat één van de oorzaken een fysiek probleem was, dat werd opgelost met buisjes in de oren. Naast logopedie en dus de buisjes is de VE-indicatie van groot belang gebleken.

Op de peuterwerkplaats heeft een zeer professionele begeleiding van ons kind plaatsgevonden. Door oefeningen, lezen, spelen, praten en de noodzakelijke testen heeft hij zich enorm ontwikkeld.

Wij hebben dit beschouwd en de volgende termen zijn van toepassing; professionaliteit, empathie, geduld, inlevingsvermogen, duidelijkheid in communicatie & feedback, geruststellend, inzicht en passie.

Wij zijn gelukkig met de afgelopen tijd en de start voor onze zoon op de basisschool.'

Speel-leren op de peuterwerkplaats

Op al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren wij de ontwikkeling van de kinderen met erkende voorschoolse educatieve programma's als Uk & Puk en Piramide. Hiermee bieden wij ieder kind de kans zich te ontwikkelen, zowel kinderen die een duwtje in de rug nodig hebben als kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging.

Recht op Voorschoolse Educatie

Soms kan een kind wat extra ondersteuning in zijn ontwikkeling gebruiken. Een goede basis zorgt ervoor dat het straks goed mee kan komen op school. Peuters met een verhoogd risico op een ontwikkelingsachterstand krijgen van het consultatiebureau een Verklaring voor deelname aan VVE.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over onze peuterwerkplaats/voorschool

Meer nieuws & blogs